Kiilto Aceton

Teknisk aceton till lösningsmedel, thinner eller rengöringsmedel.

Användningsområde

Aceton är avsedd för avfettning och annan rengöring av t.ex. trä-, metall-, plast- och glasytor före limning eller ytbehandling. Lämplig även för produkter som kan förtunnas med aceton och för borttagning av olika typer av lim- och färgfläckar.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 l 6411515060054
200 l 6411515060214
750 ml 6425001234560
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411515060054
 
Förpackningsstorlekar 200 l
EAN-kod 6411515060214
 
Förpackningsstorlekar 750 ml
EAN-kod 6425001234560
 
Densitet/specifik vikt

0,8 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 36 månader.

Brandklass

Kokpunkt ca 56 °C

Appliceringstemperatur

Lägst +15 °C

Bruksanvisning

Vid borttagning av fett, försäkra dig om, genom test, att materialet tål aceton. Kontrollera i produktens bruksanvisning att aceton är ett lämpligt förtunningsmedel för produkten. Undvik hudkontakt, aceton torkar ut huden kraftigt. Aceton är lättantändligt.

Miljö och säkerhet

Innehåller lättflyktiga och brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.