Kiilto Akva Contact

Ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat kontaktlim avsett för limning av golv- och väggbeklädnader, olika profiler och lister, skumplast, laminat, kartong, läder och textil. Ersätter Kiilto Mjölklim som utgått ur sortimentet.

Specialfunktioner

  • vattenbaserat kontaktlim
  • stark vidhäftning

Användningsområde

Kiilto Akva Contact är ett vattenbaserat kontaktlim avsett för limning av golv- och väggbeklädnader, olika profiler och lister, skumplast, laminat, kartong, läder och textil.

Åtgång

3–4 m²/l (dubbelsidigt)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411511729016
3 l 6411511729030
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411511729016
 
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411511729030
 
Densitet/specifik vikt

0,94 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Åtgång

3–4 m²/l (dubbelsidigt)

Klibbtid

I rumstemperatur ca 30 min. Torktiden beror på material, limmängd och rådande arbetsförhållanden.

Bearbetningstid

2–4 timmar

Förpackningsstorlekar

1/3 l, 3 l

Typ/bindemedel

Polykloroprenegummilatex

Appliceringstemperatur

Lägsta +15 °C

Bruksanvisning

Applicera limmet på en torr, fast, jämn och ren yta. Applicera limmet på båda kontaktytorna med en pensel eller en limspridare och vänta tills ytan är klibbig. Pressa samman delarna kraftigt: på grund av det goda initialhugget måste delarna placeras rätt före pressningen. Limfogen fäster omedelbart, men når sin slutliga hållfasthet under de närmaste dygnen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDSundahusNyckelflagga