Kiilto Armeringsmatta

Alkalibeständigt glasfibernät för förstärkning av golvkonstruktioner. Kan användas med avjämningsmassor som appliceras antingen manuellt eller med pump. Maskstorlek 9 x 9 mm.

Användningsområde

Polymerbelagt, alkalibeständigt glasfibernät för förstärkning av golvkonstruktioner. I likhet med ett armeringsnät av stål minimerar fiberglasnätet risken för sprickor i golvet. Ett glasfibernät är idealiskt speciellt för flytande golvkonstruktioner (golvkonstruktionen är inte förankrad i underlaget), undergolv med låg hållfasthet och värmegolv.
Undergolvet måste vara tillräckligt fast och utan skador. Alla föroreningar (damm, cementhud, färgfläckar osv.) måste avlägsnas före primning (Kiilto Start Primer) och applicering av nätet och avjämningsmassan.
I flytande konstruktioner ska golvet separeras från underlaget och andra konstruktioner med en lämpligt separationsskikt.

Bruksanvisning

Rulla ut nätet på golvet med 50 mm:s överlappning. Placera nätet så att kanterna inte rullar upp sig. Kontrollera att nätet ligger inbäddat i avjämningsmassan och att det inte flyter upp till ytan.

Maskstorlek 9mm x 9 mm 
Rullens storlek 1,0 m x 100 löpmeter 
Färg Blå 
Vikt145 g / m²
Miljö och säkerhet

Även om nätet har ytbehandlats rekommenderar vi att du använder skyddshandskar då du hanterar det.

Nyckelflagga