Kiilto B 600 härdare

Kiilto B 600 härdare används tillsammans med Kiilto 2-komponents lim- och tätningsmassor.

Användningsområde

Används tillsammans med 2-komponents lim- och tätningsmassor. Innehåller inte isocyanater, PVC, tennkatalysatorer eller lösningsmedel.

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
25 kg/20 l grå T2457.020  
Förpackningsstorlekar 25 kg/20 l
Färg grå
Product Code T2457.020
 
Färger

grå

Densitet/specifik vikt

1,45 kg/dm³

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Viskositet

ca 60.000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Blandningsförhållande

Se produktbladet för limmet.

Förpackningsstorlekar

20 l fat

Typ/bindemedel

Vattengel

Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Bruksanvisning

Härdaren blandas med 2-komponents lim- och tätningsmassa i rätt blandningsförhållande med lämplig utrustning.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga