Kiilto Boord – Bårdlim

Vattenbaserat lim för limning av bårder och andra tapetdekorationer i torra och våta utrymmen.

Specialfunktioner

  • speciallim för limning av bårder

Användningsområde

För limning av bårder och andra tapetdekorationer i torra och våta utrymmen. Lämpligt även för överlappslimning i tapetskarvar. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång

ca 4–5 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
500 ml 6411511118056
Förpackningsstorlekar 500 ml
EAN-kod 6411511118056
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,05

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Åtgång

ca 4–5 m²/l

Bearbetningstid

Sugande underlag 15–20 min. OBS. Våtlimning! Mängden lim, underlaget och rådande förhållanden påverkar arbetstiden avsevärt.

Förpackningsstorlekar

0,5 l

Typ/bindemedel

EVA-dispersion och modifierad stärkelse

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Underlaget kan vara väggspackel eller byggskiva samt pappers- och vinyltapeter. Underlaget ska vara torrt, fast, rent och tillräckligt jämnt. Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Applicera limmet med pensel eller en fintandad spackel på bårdens eller dekorationens hela baksida och tryck fast medan limmet fortfarande är vått. På större ytor är det lämpligt att applicera limmet på underlaget t.ex. med en roller. Ta bort färska limfläckar omedelbart med en ren, fuktig trasa eller svamp. Kontrollera tvättbarheten på materialet. Kraftigt gnuggande kan skada ytan, färgen eller glansen på ömtåliga tapeter.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruNyckelflagga