Kiilto Clean Klinkerrent

Surt rengöringsmedel för nyuppsatta keramiska plattor samt för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från glaserade ytor.

Användningsområde

Kiilto Clean Klinkerrent är ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från nyuppsatta keramiska plattor och stenytor som tål sura medel. Även lämpligt för upplösning av rost- och kalkavlagringar från keramiska plattor och sanitetsporslin. Kiilto Clean Klinkerrent är frätande. Får inte användas på marmor eller kalksten.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
500 ml 6411511976502
Förpackningsstorlekar 500 ml
EAN-kod 6411511976502
 
pH

Outspädd ca 1

Densitet/specifik vikt

1,0 kg/l

Förvaring

Förvaras över +1 °C, i tätt tillsluten originalförpackning, max. 3 år. Skakas om ordentligt före användning.

Förpackningsstorlekar

0,5 l plastflaska

Typ/bindemedel

Metansulfonsyra
Icke-joniska tensider (<5 %)

Bruksanvisning

Fukta alltid ytan som ska rengöras före applicering av Kiilto Clean Klinkerrent. Normal användning: Kiilto Clean Klinkerrent späds ut med 25–50 ml till 5 liter ljummet vatten. Använd en plasthink. Applicera på ytan och låt verka 10–20 min, skölj sedan med mycket vatten. Bearbeta med borste eller svamp för att förbättra och påskynda rengöringsresultatet. På ingrodda rost- eller kalkavlagringar kan Kiilto Clean Klinkerrent användas outspätt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga