Kiilto Cleaner 301

Rengöringsmedel för appliceringsutrustning och munstycken för en-komponentslim.

Användningsområde

Kiilto Cleaner 301 används för rengöring av appliceringsutrustning och munstycken för polyuretanlim. Även lämpligt för borttagning av limrester och stänk.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Cleaner 301 5 l T2334.005  
Kiilto Cleaner 301 200 l/200 kg T2334.200  
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 301 5 l
Product Code T2334.005
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 301 200 l/200 kg
Product Code T2334.200
 
Färger

Transparent

Densitet/specifik vikt

ca 1,0 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Konsistens

Vätska med låg viskositet

Arbetsförhållanden

Kokpunkt 213 °C, flampunkt 91 °C

Bruksanvisning

Använd Kiilto Cleaner 301 outspätt. Låt rengöringsmedlet vid behov verka längre på ytan. Utrustningen som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 301. OBS! OBS! Vid användning av Kiilto Cleaner 301 för rengöring av blandningsutrustning för polyuretanlim, måste packningsmaterialet vara av EPDM-gummi eller polytetrafluoretylen (t.ex. Teflon®). Övriga packningsmaterial kan svälla eller bli sköra med tiden.

Häll inte ut produkten i avloppet, utan lämna rester till kommunens miljöstation för farligt avfall.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.