Kiilto Cleaner 302

Rengöringsmedel för appliceringsutrustning och munstycken för två-komponentslim.

Användningsområde

Kiilto Cleaner 302är en ny typ av rengöringsmedel som är säkrare för användaren och miljön än traditionella lättflyktiga och lättantändliga lösningsmedel såsom aceton, toluen, metylenklorid och glykoleter. Lösligheten i de flesta organiska lösningsmedlen är mycket hög, men låg i vatten. Fördelarna med Kiilto Cleaner 302är dess effektivitet, låga toxicitet, låga avdunstning, höga kokpunkt och svaga lukt. Kiilto Cleaner 302kan användas för rengöring av munstycken och blandare i maskiner för två-komponents polyuretanlim. Produkten lämpar sig även för borttagning av färska limfläckar och stänk.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Cleaner 302 20 l T2590.020  
Kiilto Cleaner 302 200 kg/200 l T2590.200  
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 302 20 l
Product Code T2590.020
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 302 200 kg/200 l
Product Code T2590.200
 
Färger

Transparent

Densitet/specifik vikt

ca 1,1 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Konsistens

Vätska med låg viskositet

Bruksanvisning

Kiilto Cleaner 302används som det är, outspätt. Låt vid behov rengöringsmedlet verka längre på ytan. Verktygen som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 302. OBS! Vid användning av Kiilto Cleaner 302för rengöring av blandningsutrustning för två-komponents polyuretanlim, måste packningsmaterialet som kommer i kontakt med rengöringsmedlet vara av EPDM-gummi eller polytetrafluoretylen (t.ex. Teflon®). Andra material kan svälla eller bli sköra med tiden.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga