Kiilto Cleaner 304

Rengöringsmedel för EVA smältlimsmaskiner.

Användningsområde

Kiilto Cleaner 304 är lämplig för rengöring av appliceringsmaskiner vid användning av Kiiltomelt smältlim.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Cleaner 304 5 kg T2368.005  
Förpackningsstorlekar Kiilto Cleaner 304 5 kg
Product Code T2368.005
 
Färger

Gulaktig

Densitet/specifik vikt

ca 0.995 (MC 06/DIN 51757)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C i 18 månader.

Typ/bindemedel

Epoxiderad sojaolja

Bruksanvisning

1. Ta bort munstyckena
2. Ta bort så mycket lim som möjligt från hela maskinen.
3. Ta även bort de mesta av limresterna från botten och väggarna i smältbehållaren.
4. Sätt på smältbehållaren och vänta tills den når rätt temperatur +120 – 140 °C.
5. Fyll behållaren med Kiilto Cleaner så att alla delar som ska rengöras är nedsänkta i rengöringsmedlet.
6. Låt rengöringsmedlet verka i minst en timme. Ju smutsiga delar, desto längre tid.
7. Öppna bottenventilen för att tömma behållaren.
8. Upprepa proceduren vid behov.
9. När behållaren är tom, fyll igen med nytt lim och värm upp till +130 °C.
10. Töm de återstående limmet med hjälp av en slang (kontrollera att alla munstycken är borttagna). Fortsätt skölja tills allt rengöringsmedel med säkerhet är borta från systemet.
11. Sätt tillbaka munstyckena och fyll på med nytt lim.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.