Kiilto Clear transparent limmassa

Transparent och elastisk lim- och tätningsmassa för både inom- och utomhusbruk. Enkel att applicera. T.ex. limning av toalettstol, speglar och glasblock. Lämplig även för natursten och rörelsefogar. 1-komponent

Specialfunktioner

  •  Bra initial vidhäftning
  •  för limning i båtar
  •  för natursten, täljsten och marmor
  •  för montering av speglar
  •  för montering av toalettstol
  •  lämpar sig även för utomhusbruk

Användningsområde

1-komponents Kiilto Clear lim är en transparent, elastisk tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. Lämplig för montering och tätning inom- och utomhus. Lämplig för limning av objekt som kräver snabb härdning, t.ex. karosser (bil, båt och husvagn), lister, byggskivor samt rörelsefogar som blir utsatta för mekaniskt slitage.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Förpackningsstorlekar
Product Code
EAN-kod
Kiilto Clear 290 ml T2442.926   6411512442297
Förpackningsstorlekar Kiilto Clear 290 ml
Product Code T2442.926
EAN-kod 6411512442297
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,1 kg/l

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C, torrt, 12 månader.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Hårdhet

Shore A 55

Skinnbildningstid

ca 10 min (23 °C, RF 50 %)

Konsistens

pasta med hög viskositet

Torktid

3 mm/dygn

Förpackningsstorlekar

290 ml

Typ/bindemedel

SMP-polymer

Brottöjning

250 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+5–+35 °C

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

Maximal fogrörelse

± 20 %

Draghållfasthet

3,5 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek efter fogbredd. Applicera lim- och tätningsmassa med en manuell eller pneumatisk patronpistol och forma vid behov med en spackel. Applicera lim- och tätningsmassan i strängar och jämna vid behov ut med en spackel. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med aceton eller xylen. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Under extrema klimatförhållanden kan Kiilto Clear ändra färg något. Rekommenderas ej för inglasning (limning av glas eller tätning av glas i fönsterkarmar)

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.