Kiilto Combi

Lim för papper och dimensionsstabila nonwoven-tapeter samt för övermålningsbara tapeter i torra utrymmen inomhus.

Specialfunktioner

• mångsidigt vägglim för pappers-, nonwoven-, och för övermålningsbara tapeter  • färdigblandat  • borttagning med Kiilto Tapetloss • mycket drygt

Användningsområde

Avsett för uppsättning av dimensionsstabila nonwoven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin. Kan även användas med förvätningsmetoden och med tapeter med pappersbaksida. Ska inte användas på rena plastmaterial eller plastunderlag. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång

5–6 m²/l nonwoven, 3–5 m²/l tapeter med pappersbaksida med förvätningsmetoden

Densitet/specifik vikt

ca 1,05

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Åtgång

5–6 m²/l nonwoven, 3–5 m²/l tapeter med pappersbaksida med förvätningsmetoden

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion och modifierad stärkelse

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant.

Dimensionsstabila nonwoven-tapeter sväller inte på grund av fukt och behöver därför inte blötläggas. Applicera limmet på väggen med t.ex. roller eller med tapetmaskin på tapetens baksida. Börja vid taklinjen och tryck fast tapetvåden med en styv borste eller ett tapetverktyg från mitten och ut mot kanterna för att pressa ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Torka bort överflödigt lim från skarvarna direkt t.ex. med en våt ren trasa eller svamp. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Även lämpligt för övermålningsbara dimensionsstabila tapeter och tapeter med pappersbaksida med förvätningsmetoden. Inte lämpligt för glasfiberväv. Se till att det finns en god ventilation i rummet. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruNyckelflagga