Kiilto dB Stop

Stegljudsreduktion för torra inomhusutrymmen under keramik och hellimmad parkett. Tjocklek 3 mm. Förpackning 5 m².

Användningsområde

Kiilto dB Stop är ett 3 mm tjockt golvunderlag tillverkat av kork och gummi. Finns i ark om 500 x 500 mm som limmas ner på undergolvet. Undergolvet måste vara fast och lämpliga ytbeläggningar är keramiska plattor eller parkett. Lämpligt för bostäder, offentliga utrymmen (hotell, skolor, kontor osv.) och liknande torra utrymmen inomhus. Inte för industrigolv eller liknande trafikerade golv.
Undergolvet måste var jämnt och fast samt fritt från damm och andra föroreningar. Lämpliga undergolv är till exempel betong eller byggskivor. Grova och ojämna golv avjämnas med lämplig Kiilto avjämningsmassa. Ytan måste vara torr och betongens relativa fuktighet under 85 % RF.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto dB Stop 6411513593509
Förpackningsstorlekar Kiilto dB Stop
EAN-kod 6411513593509
 
Bruksanvisning

Ta med Kiilto dB Stop-arken till installationsplatsen och öppna förpackningarna åtminstone 24 timmar före installationen. Arken limmas med Kiilto M1000 ECO Golv- och vägglim. Gnugga/rolla arken noggrant mot underlaget för att trycka ut luften och säkerställa en korrekt vidhäftning.
Arken läggs med en tät kantfog, så att ingen avjämningsmassa eller annat material som kan påverka ljudreduktionens prestanda tränger ned genom fogarna.
Avskilj området på de vertikala ytorna med hjälp av Kiilto Kantband eller remsor utskurna från Kiilto dB Stop-arken. Montera dessa på väggen med Kiilto M1000 ECO Golv- och vägglim. För genomföringar kan du använda till exempel Kiilto Masa Lim- och ätningsmassa. Var extra uppmärksam på inner- och ytterhörn.
Vänta i 24 timmar innan du installerar golvet. Minsta storlek på keramiska plattor är 20 x 20 cm. Lämplig fästmassa för installation är Kiilto Floorfix DF. Färdig parkett limmas med Kiilto Flex Parkettlim

Arkstorlek500 x 500 mm (+/- 1 %)
Tjocklek3 mm
Förpackning5 m²
MaterialÅtervunnet PU-gummi och kork
Värmeledningsförmåga0,045 W / mK
Deformationsavkastning90 %
Ljudreduktion på betongunderlag Lw SFSEN ISO 10140-3: 2010: 13 dB keramiska plattor (10 mm) 14 dB färdig parkett (14 mm)
Vikt 900 g/m²
Färg Svart/brun 
Max. belastning2 000 kg/m²