Kiilto Epoxy Cleaner

Färdigblandad rengöringsvätska för borttagning av fogfilm av Kiilto Epoxyfog från plattsättningen.

Specialfunktioner

  • färdig för användning
  • 300 ml flaska
  • för professionell användning

Användningsområde

Kiilto Epoxy Cleaner är ett mycket surt rengöringsmedel utformat för borttagning av epoxyfogrester och fogfilm från keramiska plattor och glasmosaik.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto Epoxy Cleaner 300 ml 6411513641255
Förpackningsstorlekar Kiilto Epoxy Cleaner 300 ml
EAN-kod 6411513641255
 
pH

outspädd ca 1

Densitet/specifik vikt

ca 1.0 kg/l

Förvaring

Förvaras över +5 °C, i tätt tillsluten originalförpackning, max. 2 år.
Skakas om ordentligt före användning.

Förpackningsstorlekar

300 ml plastflaska

Typ/bindemedel

Surt specialrengöringsmedel

Bruksanvisning

När plattsättningen är färdig kan färska fogrester lätt tvättas bort från ytan med utspädd Kiilto Epoxy Cleaner (300 ml / 10 l). Efter tvättningen, skölj och torka ytan ordentligt.

För borttagning av härdade epoxyfog rester, används Kiilto Epoxy Cleaner outspädd. Skydda alla känsliga material (inkl. trä, plast och målade ytor) från Epoxy Cleaner. Vid behov, låt Kiilto Epoxy Cleaner verka I 3-5 minuter före tvättning med grov svamp. Överskrid inte maxtiden då Kiilto Epoxy Cleaner kan påverka utseendet på fogen. Efter tvättningen skölj och torka ytan noggrant. Upprepa behandlingen vid behov.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar.
Mer information om Kiilto Epoxy Cleaner finns på www.kiilto.se.
Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.