Kiilto Epoxyfog

2-komponents epoxybaserad fogmassa för keramiska plattor inom- och utomhus. Skapar en vattentät fog med utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

Specialfunktioner

  • vattentät
  • utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens
  • fogbredd 1–10 mm
  • 6 färger
  • för professionell användning

Användningsområde

Kiilto Epoxyfog är en 2-komponents epoxybaserad fogmassa för keramiska plattor och glasmosaik. Lätt att rengöra, utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens. Därför är den lämplig för t.ex. användning i livsmedelsindustri, storkök eller i spautrymmen där fogarna kräver högre slitstyrka och kraftigare rengöring. Kan användas för fogar mellan 1-10 mm.
Temperaturbeständighet på härdad fog är -20 …+60 °C.
Produkten kan även användas för läggning av keramiska plattor

Åtgång

normalt 0,5–1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Förpackningsstorlekar
Färg
EAN-kod
2 kg 310 Traffic White 6411513635025
5 kg 310 Traffic White 6411513635056
2 kg 329 Light Ivory 6411513636022
5 kg 329 Light Ivory 6411513636053
2 kg 339 Grey White 6411513637029
5 kg 339 Grey White 6411513637050
2 kg 340 Silk Grey 6411513638026
5 kg 340 Silk Grey 6411513638057
2 kg 344 Quartz Grey 6411513639023
5 kg 344 Quartz Grey 6411513639054
2 kg 350 Graphite Black 6411513640029
5 kg 350 Graphite Black 6411513640050
Förpackningsstorlekar 2 kg
Färg 310 Traffic White
EAN-kod 6411513635025
 
Förpackningsstorlekar 5 kg
Färg 310 Traffic White
EAN-kod 6411513635056
 
Förpackningsstorlekar 2 kg
Färg 329 Light Ivory
EAN-kod 6411513636022
 
Förpackningsstorlekar 5 kg
Färg 329 Light Ivory
EAN-kod 6411513636053
 
Förpackningsstorlekar 2 kg
Färg 339 Grey White
EAN-kod 6411513637029
 
Förpackningsstorlekar 5 kg
Färg 339 Grey White
EAN-kod 6411513637050
 
Förpackningsstorlekar 2 kg
Färg 340 Silk Grey
EAN-kod 6411513638026
 
Förpackningsstorlekar 5 kg
Färg 340 Silk Grey
EAN-kod 6411513638057
 
Förpackningsstorlekar 2 kg
Färg 344 Quartz Grey
EAN-kod 6411513639023
 
Förpackningsstorlekar 5 kg
Färg 344 Quartz Grey
EAN-kod 6411513639054
 
Förpackningsstorlekar 2 kg
Färg 350 Graphite Black
EAN-kod 6411513640029
 
Förpackningsstorlekar 5 kg
Färg 350 Graphite Black
EAN-kod 6411513640050
 
Färger

6

Densitet/specifik vikt

ca 1.5 kg/l

Förvaring

Oöppnad plasthink i torrt och svalt utrymme i 2 år.

Åtgång

normalt 0,5–1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Bearbetningstid

ca 30 -45 min (20°C). Varierar kraftigt beroende på temperatur. Värmeutveckling förkortar.

Fogstorlek

1-10 mm

Slitstyrka

≤ 250 mm3 (EN 13888)

Blandningsförhållande

Kiilto Epoxyfog rekommenderas att blandas i hela förpackningar

Förpackningsstorlekar

2kg och 5 kg plasthinkar

Typ/bindemedel

Epoxy

Tryckhållfasthet

≥ 45 N/mm 2 (EN 13888)

Appliceringstemperatur

rekommendation: +18–20 °C lägsta arbetstemperatur +10 °C

Bruksanvisning

Före fogning, säkerställ att fästmassan är tillräckligt uttorkad och att fogarna är rengjorda.
Fästmassan får maximalt täcka 1/3 av plattans fogdjup. Vid fogning ska temperaturen på underlag, material och plattor vara över 10 °C. Temperaturen påverkar starkt fogmassans konsistens, öppentid och härdning. Ju varmare massan är desto lättare är den att applicera och härdningen påskyndas. Golvvärme ska stängas av ca 1 timmar innan plattsättningen påbörjas och kan sättas på ca en vecka efter plattsättning.
Kiilto Epoxyfog rekommenderas att blandas i hela förpackningar. Korrekt blandningsförhållande är viktigt för härdning och produktegenskaper. Blandningen utförs med maskinblandare på låg hastighet. Skrapa ner överskott på kanter ner i massan.
Efter tillblandning kan massan delas upp i flera delar för att reaktionsvärmen inte ska förkorta öppentiden. Tillsätt inte vatten eller lösningsmedel.
Fogen appliceras med en styv epoxy applikator diagonalt över fogarna så att full fogfyllnad erhålls. Överskottsfog tas bort omedelbart för att underlätta tvättningen. Rengör plattorna så fort som möjligt med en grov svamp i cirkulära rörelser. Under rengöringen kan överskotts fogmassa pressas upp på plattan.
Rengör försiktigt med en mjuk svamp och rent vatten. I tvättvattnet kan Kiilto Epoxy Cleaner (10 ml / 1 l vatten) tillsättas för att underlätta rengöringen. Byt tvättvattnet regelbundet. Överskottsvattnet på plattsättningens yta torkas upp med en svamp. Byt svamp när svampens porer är igensatt med fogmassa.
Rengöringen ska göras noggrant eftersom härdad Kiilto Epoxyfog är svår att få bort.
Slutrengöringen görs nästa dag med Kiilto Epoxy Cleaner.
Rengöringstiden varierar beroende på plattyp (ex. rustika och absorberande plattor)
Vid behov måste fogning och rengöring testas i förväg.
På stötte ytor måste fogning och rengöring göras i mindre sektioner.

Verktygen kan tvättas i vatten omedelbart efter användning.

För tätning av rörelsefogar, skarvar mellan material (t.ex. , hörn och rörinlopp) samt skarvar mellan plattor och andra ytmaterial använd elastiskt Kiilto Våtrumssilikon.
Plattsättningen tål lätt belastning efter ett dygn. Sluthållfasthet uppnås efter 5 dagar (+ 23 ° C). Svala arbetsförhållanden fördröjer härdningen.
Vid användning av produkten för läggning av plattor måste underlaget vara fast, torrt och rent. Applicera massan på ytan som ska plattsättas (fixkam 6x6x6 mm). Montera fast plattorna. Överskottsmassan tas omedelbart bort med vatten.

Exempel på materialåtgång (materialspill är inte inkluderad i beräkningen):

 
plattans storlek fogbredd  fogdjup dryghet
2 cm x 2 cm 2 mm 5 mm ca 1,7 kg/m2
10 cm x 10 cm 3 mm 5 mm ca 0,7 kg/m2
30 cm x 30 cm 3 mm 8 mm ca 0,5 kg/m2
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkning