Kiilto F

Kiilto F är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning och tätning av metall, glasfiber och olika slags plaster inom båt- och transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Stark fog
  • Vindrutor
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar

Användningsområde

Idealiskt för limning och tätning av glasfiber och metaller i konstruktionslimningar när snabb härdning och hög hållfasthet krävs. Lämpar sig även för limning av till exempel sidofönster i fordonstillverkning. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Hög viskositet, snabbhärdande. Nästan luktfri. Nästan krympfri. Övermålningsbar med vattenbaserad latex och lösningsmedelsbaserade färger.

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
600 ml svart T2448.933  
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg svart
Product Code T2448.933
 
Färger

svart

Densitet/specifik vikt

ca 1,45 kg/dm³

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Hårdhet

Shore A 55

Öppentid

ca 10 min (23°C, 50 % RF)

Skinnbildningstid

ca 10 min (23°C, 50 % RF)

Klibbtid

ca 45 min (23°C, 50 % RF)

Viskositet

ca 12 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/0,5 +20 °C)

Genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Förpackningsstorlekar

600 ml korv

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Brottöjning

250 % (DIN53504)

Appliceringstemperatur

+1–40°C

Värmebeständighet, torr

-40–+90°C konstant,
+180 °C/60 min

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 4,2 N/mm²

Draghållfasthet

3,5 N/mm² (DIN53504)

Bruksanvisning

Materialen som limmas ihop måste vara torra och fria från damm, olja och fett. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiiltoflex Metallprimer. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.
Limning av glas: Kontrollera att glaset har en svart keramisk beläggning på de ytor där limmet ska appliceras. Avlägsna fett och olja med Kiilto Cleaner 303 från de ytor som ska limmas. Prima båda ytorna med Kiilto Metallprimer och låt torka minst 10–15 minuter. Applicera Kiilto F på den svarta keramiska beläggningen och pressa fast glaset noggrant mot kaross eller skrov inom limmets öppettid. Använd lämpliga distanser för att få en 3–5 mm fog.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga