Kiilto Fiberflex DF Fiberförstärkt golvavjämningsmassa 2–20 mm

Cementbaserad, stark, fiberförstärkt självutjämnande och dammreducerad specialavjämningsmassa för trägolv och ytsvaga underlag. Lämplig även för golv som ska målas och värmegolv i torra utrymmen. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  •  dammreducerad, fiberförstärkt
  •  speciellt för ytsvaga underlag och trägolv
  •  kan målas
  •  gångbar 4 timmar
  •  beläggningsbar efter 1–3 dygn
  •  åtgång 1,6 kg/m²/mm
  •  ca 12 liter färdig massa/säck
   

Användningsområde

Fiberförstärkt cementbaserad avjämningsmassa med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser för betong, trägolv och ytsvaga underlag före golvläggning/applicering av avjämningsmassa. Produkten är näst intill dammfri vid blandning. Rekommenderad skikttjocklek 2–20 mm. Lämplig även för avjämning av betonggolv (hållfasthetsklass min. C30) före limning av mosaikparkett och för golv med golvvärme.

Cementhud, färgfläckar och andra föroreningar på betonggolvet måste tas bort genom t.ex. slipning och golvet dammsugs noggrant. Betonggolv primas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer /80% vatten) före golvavjämning. Renoveringsytor och skivunderlag måste primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före golvavjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor eller målade ytor kan även bethandlas med Kiilto FixPrimer. Trägolv och andra underlag måste slipas och rengöras.

Betongunderlag måste uppfylla det nationella standarderna.
Springor i trägolv fylls med Kiilto Akrylfog och vid behov ska golvet fixeras för att öka stabiliteten.

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512090207
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512090207
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Beläggningsbar

1–3 dagar (23ºC, 50% RF)

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar

ca 4 timmar (23ºC, 50% RF)

Krympning

< 0,4 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Skikttjocklek

2-20 mm

Viskositet

Flytvärde 130–140 mm, EN 12706

Brandklass

Asfl-s1

Blandningsförhållande

4,2–4,5 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

ca 30 min (23ºC, 50% RF)

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

0,3 mm

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18+23 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Fyll blandningskärlet med angiven mängd rent vatten. Strö långsamt ner pulvret under omrörning i svalt (+10-25ºC) rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning.

Massan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras. Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet.

Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Undvik att använda för mycket vatten då detta försvagar ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaNyckelflagga