Kiilto Fine Fint målerispackel

Mycket fingraderat, vitt, färdigblandat finspackel för väggar och tak i torra utrymmen inomhus. God vidhäftning även på målade ytor. Max. 2 mm. Vattenlösligt

Specialfunktioner

  • för fyllning och spackling av sprickor och små hål i väggar och tak
  • maximal skikttjocklek upp till 2 mm
  • kan slipas 2–3 timmar efter applicering, slutlig torktid 2–3 timmar/mm
  • kan övermålas eller tapetseras
  • god vidhäftning även på målade ytor

Användningsområde

Kiilto Fine är ett ljust, vattenbaserat, färdigblandat, fingraderat spackel för väggar och tak före målning och tapetsering i torra utrymmen inomhus. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009. Kiilto Fine är lämpligt att användas för finspackling av t.ex. gipsskivor, putsade och spacklade ytor.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
400 ml 6411512010502
Förpackningsstorlekar 400 ml
EAN-kod 6411512010502
 
Färger

Vitaktig

Densitet/specifik vikt

ca 1,2 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Skikttjocklek

2 mm

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Förpackningsstorlekar

400 ml plasttub

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10°C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL03 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Kiilto Fine är ett färdigblandat spackel. Applicera med en stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta