Kiilto Fireproof 10

Användningsområde

Kiilto Fireproof 10 är ett oorganiskt, helt obrännbart lim. Produkten uppfyller kraven i IMO FTPC Del 1 (IMO Resolution MSC.61 (67) brandklassificering, och det är också MED-certifierat. Produkten uppvisar god vidhäftning utan primer till glasull, mineralull och galvaniserat stål. Kiilto Fireproof 10 kan användas tillsammans med Kiilto FP Härdare. Härdaren accelererar limfogen genom härdning. För mer information, se produktbladet för Kiilto FP Härdare. Kiilto Fireproof 10 kan användas vid tillverkning av brandskyddade konstruktioner som branddörrar och andra icke brännbara konstruktioner t.ex. inom varvs- och snickeriindustrin.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiilto Fireproof 10 290 ml T3101.926  
Kiilto Fireproof 10 22 kg / 15 l T3101.015  
Kiilto Fireproof 10 300 kg/200 l T3101.200  
Förpackningsstorlekar Kiilto Fireproof 10 290 ml
Product Code T3101.926
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Fireproof 10 22 kg / 15 l
Product Code T3101.015
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Fireproof 10 300 kg/200 l
Product Code T3101.200
 
pH

Ca 11,3

Färger

Ljusgrå

Densitet/specifik vikt

1,52 kg/dm³ / 20 °C

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 6 månader.

Skinnbildningstid

1–3 min

Viskositet

100 000 mPas (Brookfield RVT 7/20, 20 °C)

Konsistens

Pasta med medelhög viskositet

Presstid

4-24 timme (+20 °C)

Typ/bindemedel

Oorganiskt, ej brännbart lim

Appliceringsmängd för lim

0.5–5 kg/m²

Bruksanvisning

Metallytor (t.ex. rostfritt stål) som ska sammanfogas kan slipas, vid behov, vilket tar bort oxider. Fett och andra föroreningar tas bort med ett lämpligt lösningsmedel. Ta bort dammet från isoleringsytan med hjälp av en dammsugare. Applicera limmet med t.ex. en tandad spackel på en av ytorna som ska sammanfogas. Använd våtlimningsmetoden: delarna som ska sammanfogas pressas omedelbart ihop efter limappliceringen. Vi rekommenderar en preliminär test för att säkerställa korrekt härdning av limmet.

IMONyckelflagga