*Kiilto Fireproof P3

Kiilto Fireproof P3 flamskyddsmedel är utformat för papper. Även en mindre mängd av Fireproof P3 möjliggör en brandklassificering enligt SFS-EN ISO 11925-2.

Specialfunktioner

  • För 150 g/m² och tunnare papper
  • Påverkar inte andra egenskaper på papper
  • Miljövänlig
  • Slutprodukten har ingen lukt
  • Slutprodukten är återvinningsbar
  • Halogenfri

Användningsområde

Kiilto Fireproof P3 flamskyddsmedel är utformat för papper och olika typer av kartong. Kan appliceras på papper eller kartong genom sprayning eller doppning.

pH

8,6

Densitet/specifik vikt

1.21

Viskositet

DIN 4: 11 sek

Konsistens

Färglös, låg viskositet

Typ/bindemedel

Flamskyddsmedel för papper och kartong

Bruksanvisning

Produkten är utformad för att användas som den är, utan förtunning. Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga