Kiilto Fix Primer

Färdigblandad specialprimer som särskilt lämpar sig för ej sugande vägg- och golvytor inom- och utomhus.

Specialfunktioner

  • vattenbaserad
  • snabbtorkande
  • för användning inom- och utomhus

Användningsområde

Vattenbaserad primer som innehåller sand. Förbättrar vidhäftningen före avjämning och/eller plattsättning. Lämplig för ej sugande vägg- och golvytor inom- och utomhus.
Lämpar sig för primning av
- Ej sugande underlag, t.ex. keramiska plattor, målade eller PVC-ytor och målade eller PVC-belagda stålplåtar (t.ex. förtillverkade ”plåtbadrum”). Före primning, ta bort ev. vax, fett och smuts från ytan som ska plattsättas med ett alkaliskt rengöringsmedel och skölj noggrant. När ytan har torkat, slipa vid behov och avlägsna slipdammet.
- Täta, fasta och dammfria betong- och cementbaserade avjämningsunderlag (förhindrar absorption av kapillär fukt i underlaget) Ta bort cementhud, damm, lös smuts och fett. Slipa ytan vid behov.
- Gipsskiva, plywood och spånskiva.

Primern har god fuktbeständighet. På grund av produktens konsistens appliceras primern utmärkt på lodräta ytor och stänker minimalt. Ger bra vidhäftning mellan underlag och avjämning. Betongens alkalitet påverkar inte primerns effekt. Lämpar sig inte som tillsats i avjämningsmassa.

Åtgång

1 l ca 5 m²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto Fix Primer 1 l 6411513699010
Kiilto Fix Primer 5 l 6411513699058
Förpackningsstorlekar Kiilto Fix Primer 1 l
EAN-kod 6411513699010
 
Förpackningsstorlekar Kiilto Fix Primer 5 l
EAN-kod 6411513699058
 
Färger

Blå-violett

Densitet/specifik vikt

1,05

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.

Åtgång

1 l ca 5 m²

Förpackningsstorlekar

1, 3, 5 och 10 l plastförpackningar

Frostbeständighet

Fryser

Fuktighet i underlaget

betong < 90 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minst +10 °C

Klassificeringar och certifikat

M1

Bruksanvisning

Rör om primern noggrant före användning för att säkerställa en homogen primer. Applicera Kiilto Fix Primer i ett tunt, jämnt skikt t.ex. med roller eller pensel. Låt torka ca en timme före avjämning och/eller plattsättning. Torkningen påverkas kraftigt av rådande arbetsförhållanden, såsom rumstemperatur, underlagets sugförmåga och fuktighet. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje. Avjämning ska göras senast inom 24 timmar efter primning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDNyckelflagga