Kiilto Flexfix

Universal, tixotrop, flexibel och cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor. Lång öppentid. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder

Specialfunktioner

  • tixotrop, för montering av keramiska plattor. 
  • även för utomhusbruk
  • C2TES1
  • fogning: absorberande yta 1 dygn, icke-absorberande yta 2 dygn
  • åtgång 2–3 kg/m²

Användningsområde

Tixotrop, cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor på lättbetong, vinyl, kakel, klinker, betong, byggskivor och på ytor som behandlats med Kiilto Tätskikt. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag (ej skivor). Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fixerad
- vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med Kiilto Målartvätt och sköljts noggrant..
Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

Åtgång

ca 3 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 2 kg/m² vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 kg 6411513520055
20 kg 6411513520208
Förpackningsstorlekar 5 kg
EAN-kod 6411513520055
 
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411513520208
 
Glid

Under 0,5 mm (EN1308)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Åtgång

ca 3 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 2 kg/m² vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN12002)

Blandningsförhållande

5,5–6,0 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 3–4 timmar efter att vatten tillsatts

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa EN 1348

Förpackningsstorlekar

5 kg plasthink, 20 kg säck

Frostbeständighet

Frostbeständig

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Harts-cement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Klassificeringar och certifikat

C2TES1 (EN12004), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under 15–20 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 10–15 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (kakel 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus ska baksidan av plattan vara täckt till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Fogning och lätt belastning kan ske 24 timmar efter plattsättning. På icke-absorberande underlag efter 48 timmar. Vi rekommenderar Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog för fogning av plattorna.

Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen. Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Genom att tillsätta tillsatsmedel, se anvisningen till Kiilto Fixbinder, kan fästmassans deformationsupptagningsförmåga förbättras (CE-märkning C2ES2).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEED Svanen märkningNyckelflagga