Kiilto Floor Heat DF 3–50 mm

Cementbaserad, dammreducerad, fiberarmerad golvavjämningsmassa för golv med golvvärme. Kan användas till både el- och vattenburet värmegolv. Lämplig även för övriga avjämningsarbeten. Ca 12 liter färdig massa/säck. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  • dammreducerad, fiberförstärkt
  • idealisk för värmegolv och fallbyggnation
  • planspacklingar, fallbyggnation
  • gångbar ca 1 timme
  • beläggningsbar efter 1-2 dygn/30 mm, 3 dygn/50 mm
  • åtgång 1,7 kg/m²/mm
  • ca 12 liter färdig massa/säck

Användningsområde

Cementbaserad, fiberarmerad golvavjämningsmassa med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser för golv med golvvärme. Lämplig till både el- och vattenburet värmegolv. Lämplig även på ytsvaga underlag som spackel före ytbeläggning. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri. Betongunderlaget måste uppfylla nationella krav.

Underlaget ska vara rent och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Vid installation av golvvärme, se till att underlaget är tillräckligt stabilt för att klara värmerörelser.

1. Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer/4 delar vatten) före golvavjämning. Om du ska installera värmegolv ska underlaget slipas och rengöras noggrant före primning och avjämning. Detta garanterar tillräcklig vidhäftning. Tillräcklig vidhäftning kan även säkerställas genom att applicera en tunn häftbrygga av Kiilto Flexfix med en slät spackel. Ingen primer behövs då. Undvik att använda för mycket vatten.

2. Icke absorberande underlag utan golvvärme måste primas med Kiilto Start Primer före avjämning. På mindre golv med golvvärme (under 10 m²) ska häftbryggan bestå av t.ex. Kiilto Flexfix som appliceras med en slät spackel. Undvik att använda för mycket vatten samt att ingen primer behövs. På större områden rekommenderas att du avlägsnar den gamla ytbeläggningen och utför primning och avjämning direkt på betongunderlaget.

3. Stabila underlag av trä och spånskiva utan golvvärme primas med Kiilto Start Primer före avjämning. Om golvvärme ska installeras på underlag av trä eller spånskiva, kan en gipsskiva installeras på underlaget innan primning med outspädd Kiilto Start Primer och avjämning. Undvik att använda för mycket vatten. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

Rör och kablar för golvvärme ska installeras enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med avjämningen.

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512001203
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512001203
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Beläggningsbar

1–2 dygn/ 30 mm, 3 dygn/ 50 mm

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar

1–3 tim

Krympning

< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

3–50 mm

Viskositet

Flytvärde 125–135 mm (EN 12706)

Blandningsförhållande

ca 3,3 l vatten / 20 kg bag (fallbyggnad)
ca 3,7 l vatten / 20 kg säck (planspackling)

Bearbetningstid

ca 20 min

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning.

Avjämningsmassan appliceras med en bred stålspackel. Under avjämningsarbetet ska du se till att kablar/kabelmatta/rör för golvvärme är ordentligt inneslutna i avjämningsmassan så att värmen fördelas jämnt och att tillräcklig vidhäftning bildas mellan avjämningsmassan och underlaget. Golvavjämningsskiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras.

Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor.

Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

Lämpligt även för avjämning av målade golv i lätt gångtrafikerade utrymmen, men inte t.ex. golv i garage. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. I golv med golvvärme i torra utrymmen kan Kiilto Link installeras mellan avjämningsmassan och plattorna där det fungerar som ett dämpande lager mot spänningar som bildas i underlaget.

Lämpar sig inte för områden som är permanent under vatten (t.ex. pooler).

Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga