Kiilto Flytfix DF

Snabb, dammreducerad och flexibel fästmassa som är idealisk för storformatsplattor och natursten i torr- och våtutrymmen. Fogning kan ske redan efter 5 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2FES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Specialfunktioner

  •  dammreducerad och snabb
  •  flexibel fästmassa för storformatsplattor 
  •  lämplig även för utomhusbruk
  •  C2FES1
  •  bearbetningstid ca 1 timme
  •  fogning: absorberande underlag 5 timmar, icke-absorberande underlag 1 dygn
  •  åtgång 3,5 – 6 kg/m²

Användningsområde

Flexibel fästmassa för montering av storformatsplattor och natursten på betong och klinkergolv samt gips- och fibercementskivor. När plattsättning sker på skivunderlag ska du se till att underlaget är tillräckligt stabilt. Kiilto Flytfix DF säkerställer en bra vidhäftning mellan plattor och underlag. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Kan användas i kombination med Kiilto Keramix A+X. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena, fasta och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag. Skivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på klinker (endast inomhus) ska du se till att materialet är ordentligt fixerat till dess underlag. Ta bort vax, fett och smuts från ytan med Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Efter torkning ska ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

Åtgång

ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 6 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411513946206
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411513946206
 
Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Åtgång

ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 6 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN 12002)

Blandningsförhållande

4–4,5 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 1 timme efter att vatten tillsatts

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa EN 1348

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Frostbeständighet

Frostbeständig

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Klassificeringar och certifikat

C2FES1, M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn, halvflytande massa bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 10–15 minuter.

Tryck fast plattorna ordentligt mot den färska massan. Plattorna kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt lösgöra en platta för att säkerställa att nästan hela baksidan är täckt med fästmassa (80-90%). Vid plattsättning utomhus ksa baksidan av plattan vara täckt till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattans storlek, material och underlag. Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Belastning kan ske ca 5 timmar efter plattsättning i normal rumstemperatur. Fogning kan utföras med Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog tidigast 5 timmar efter plattsättning, på icke-absorberande underlag tidigast efter ca 24 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter ca 3 dagar. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn, i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Genom att tillsätta tillsatsmedel, se anvisningen till Kiilto Fixbinder, kan fästmassans deformationsupptagningsförmåga förbättras (CE-märkning C2ES2).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För över 15 millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golvspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDNyckelflagga