Kiilto GAP Parkettkitt

Kiilto GAP är ett vattenbaserat parkettkitt för fyllning av springor i parkett- och trägolv före slipning och applicering av vattenbaserad grund- eller topplack.

Specialfunktioner

  • Färdig för användning
  • Nyanser: ek och björk

Användningsområde

Kiilto GAP Parkettkitt lämpar sig för fyllning av springor i parkett- och trägolv.

Åtgång

ca 8 m²/l, beroendet på underlaget

Förpackningsstorlekar
Färg
EAN-kod
1 l björk 6411512191010
10 l björk 6411512191102
1 l ek 6411512190013
10 l ek 6411512190105
Förpackningsstorlekar 1 l
Färg björk
EAN-kod 6411512191010
 
Förpackningsstorlekar 10 l
Färg björk
EAN-kod 6411512191102
 
Förpackningsstorlekar 1 l
Färg ek
EAN-kod 6411512190013
 
Förpackningsstorlekar 10 l
Färg ek
EAN-kod 6411512190105
 
Färger

Ek
Björk

Densitet/specifik vikt

ca 1,5

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.

Åtgång

ca 8 m²/l, beroendet på underlaget

Torktid

15–30 minuter, bredare springor 1 dygn

Förpackningsstorlekar

1 l, 10 l

Frostbeständighet

Fryser

Luftfuktighet

40–60 %

Appliceringstemperatur

+18–24 °C

Fukthalt i trä

7 ± 2 vikt-%

Bruksanvisning

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Blanda parkettkittet i förpackningen med en ren sticka och häll önskad mängd kitt på golvet. Om kittet är för tjockt, späd med grundlack. Om det är för tunt, tillsätt lite slipdamm. Applicera parkettkittet med en stålspackel med korsande drag. Upprepa vid behov.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruNyckelflagga