Kiilto Gel Primer

Geléaktig primer för vertikala ytor och för användning på plåtpanel före plattsättning. Utspädbar med vatten.

Användningsområde

Vattenbaserad primer för sugande och icke-sugande väggytor för att förbättra vidhäftningen före avjämning och plattsättning.

Lämplig för primning av
- byggskivor, t.ex. gipsskivor eller fibercementskivor (används outspädd)
- icke-sugande underlag, t.ex. PVC-ytor samt PVC-belagda plåtskivor (t.ex. förtillverkade plåtbadrum) (används outspädd). Innan primning ska polish, fett och smuts tas bort från ytan med starkt alkaliskt rengöringsmedel och ytan ska sköljas noggrant. När ytan har torkat, slipa och avlägsna sedan slipdammet.
- betong och cementbaserad avjämningsmassa (utspädning: 1 del Kiilto Gel Primer/4 delar vatten)

Bra fuktbeständighet. På grund av sin geléaktiga konsistens fäster outspädd Gel Primer bra på vertikala ytor. Droppar inte. Skapar en stark häftbrygga mellan underlaget och spacklet/avjämningsmassan. Cementens alkalitet påverkar inte primerns effekt. Ska inte användas som tillsatsmedel i avjämningsmassa.

Åtgång

Outspädd/icke-sugande underlag:
Primer 1 l ca 10 m²
Outspädd:
Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l ca 30 m².

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 l 6411512397054
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411512397054
 
Färger

Blålila

Densitet/specifik vikt

1

Förvaring

I oöppnad förpackning, torrt, 1 år.

Åtgång

Outspädd/icke-sugande underlag:
Primer 1 l ca 10 m²
Outspädd:
Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l ca 30 m².

Frostbeständighet

Fryser

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minst +10 °C

Bruksanvisning

Avlägsna cementhud, damm, smuts och fett. Vid behov slipa ytan. Applicera Kiilto Gel Primer i ett tunt skikt.med roller eller pensel. Betong och spacklade ytor kan avjämnas direkt efter primning. Låt byggskivor och icke-sugande ytor torka ca 1 timme före avjämning. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets struktur och fuktighet påverkar torkningsprocessen avsevärt. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinjer. Avjämning/plattsättning ska göras senast 24 timmar efter primning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDNyckelflagga