Kiilto K1 Ångspärr

Flytande ångspärr som tillsammans med Kiilto K2 Tätskikt ingår i Kiilto K-System (rollbart).

Användningsområde

Kiilto K1 är en vattenbaserad, färdigblandad ångspärr för tätskiktsapplicering av ytor före montering av plattor (ej lämpligt för simbassänger). Kiilto K1 ska användas i kombination med Kiilto K2 tätskikt enligt Kiilto K-tätskiktssystem.

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra tätskiktets vidhäftning ska avlägsnas. Sviktande konstruktioner ska förstärkas innan arbetet påbörjas. Säkerställ att konstruktionen och underlaget är lämpliga för montering av tätskikt och plattsättning. Golvvärme monteras under tätskiktet.

Underlag

Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Åtgång

0,2 kg/m² (minst två skikt)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto K1 Ångspärr 6 kg 6411512344058
Kiilto K1 Ångspärr 12 kg 6411512344102
Kiilto K1 Ångspärr 1,3 kg 6411512344010
Förpackningsstorlekar Kiilto K1 Ångspärr 6 kg
EAN-kod 6411512344058
 
Förpackningsstorlekar Kiilto K1 Ångspärr 12 kg
EAN-kod 6411512344102
 
Förpackningsstorlekar Kiilto K1 Ångspärr 1,3 kg
EAN-kod 6411512344010
 
Densitet/specifik vikt

1,3 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Åtgång

0,2 kg/m² (minst två skikt)

Underlag

Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Viskositet

ca 18 000 MPa

Torktid

ca 30 min. (1:a skikt), ca 1 timme (2:a skikt)

Förpackningsstorlekar

1,3, 6, 12 kg

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

PVDC-dispersion

Fuktighet i underlaget

< 90 % RF

Appliceringstemperatur

+ 15–25 °C

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

Bruksanvisning

Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och plattor. Underlaget ska vara torrt och rent före applicering av K1.

Applicera ett skikt K1 ångspärr med roller och låt torka. Applicera ytterligare ett skikt och låt torka. Torktiden mellan appliceringarna av skikt är cirka 30 minuter. Totalförbrukningen ska vara 0,2 kg/m² (minst två skikt).

Applicera K2 tätskikt på torrt skikt av K1 ångspärr enligt gällande monteringsanvisning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningETALEEDBastaSundahusNyckelflagga