Kiilto K2 Tätskikt

Tjockflytande tätskikt som tillsammans med Kiilto K1 Ångspärr ingår i Kiilto K-System och tillsammans med KeraSafe våtrumsfolie ingår i KeraSafe Foliesystem.

Användningsområde

Kiilto K2 är ett färdigblandat, vattenbaserat tätskikt för golv och väggar i badrum, bastu och liknande våtutrymmen före plattsättning. Ej lämplig till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler) eller vars temperatur överstiger + 70 °C (t.ex. bastuväggar).
Lämpligt för montering av KeraSafe våtrumsfolie.

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra tätskiktets vidhäftning ska avlägsnas. Sviktande konstruktioner ska förstärkas innan arbetet påbörjas. Säkerställ att konstruktionen och underlaget är lämpliga för montering av tätskikt och plattsättning. Golvvärme monteras under tätskiktet.

Underlag

Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Åtgång

1,0 kg/m² (minst 2 skikt) Kiilto K-system
0,4 kg/m² KeraSafe Foliesystem

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto K2 Tätskikt 7 kg 6411512343051
Kiilto K2 Tätskikt 1,3 kg 6411512343013
Kiilto K2 Tätskikt 14 kg 6411512343105
Förpackningsstorlekar Kiilto K2 Tätskikt 7 kg
EAN-kod 6411512343051
 
Förpackningsstorlekar Kiilto K2 Tätskikt 1,3 kg
EAN-kod 6411512343013
 
Förpackningsstorlekar Kiilto K2 Tätskikt 14 kg
EAN-kod 6411512343105
 
Densitet/specifik vikt

1,30 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Åtgång

1,0 kg/m² (minst 2 skikt) Kiilto K-system
0,4 kg/m² KeraSafe Foliesystem

Underlag

Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Viskositet

ca 40 000 mPas

Torktid

ca 2 timmar (1:a skiktet), ca 6 timmar (2:a skiktet)

Förpackningsstorlekar

1,3, 7 och 14 kg

Sprickutjämningsförmåga

Kategori 2: 0,75 mm Kiilto K-System
Kategori 3: 1,5 mm KeraSafe Foliesystem

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

Syntetiskt SBR-gummi

Fuktighet i underlaget

Golv och väggar som har spacklats eller avjämnats med Kiiltos produkter kan tätskiktas efter att avjämningsmassan eller spacklet har fått torka tillräckligt länge; se torktiden i produktbladet.

Betong < 90 % RF

Appliceringstemperatur

+ 15–25 °C

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

Ånggenomgångsmotstånd

2 077 000 sek/m (Kiilto K-system)
3 300 000 sek/m (KeraSafe Foliesystem)

Bruksanvisning

KeraSafe Foliesystem:
Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och plattor. Prima den torra ytan med Kiilto Keraprimer före tätskiktsapplicering enligt gällande monteringsanvisningar. Låt primern torka minst en timme före tätskiktsapplicering.

Rör om produkten, vid behov före användning. Applicera Kiilto K2 med roller eller pensel på en ren, torr yta och montera KeraSafe våtrumsfolien i det våta tätskiktet. Pressa noga fast folien i underlaget och gnid fast den. Använd Kiilto KeraSeal i folieskarvar, på skarvremsor och manschetter i vinklar och runt genomföringar.

K-system (K1+K2):
Applicera Kiilto K1 ångspärr enligt gällande monteringsanvisning.
Rör om produkten, vid behov före användning. Applicera Kiilto K2 i väggvinklar samt på skarvar och fogar mellan byggskivor och andra underlagsmaterial. Montera skarvremsor och manschetter i vinklar och runt genomföringar på det våta tätskiktet. Applicera Kiilto K2 på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka. Applicera Kiilto K2 en gång till på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka. Torktiden för det första skiktet är ca 2 timmar och för det andra skiktet ca 6 timmar. Det färdiga tätskiktets tjocklek ska vara minst 0,6 mm. Montera plattorna med Kiilto Flexfix, Superfix DF, Lightfix, Kerapid DF eller HighFlex S2 DF.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningETALEEDBastaByggvaruSundahus Svanen märkningNyckelflagga