Kiilto Kerabrunns- manschett

Självhäftande manschett av butylgummi till golvbrunnar. Mått 370x370 mm. Används med Kiilto tätskiktssystem.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaByggvaruSundahus