Kiilto Keraprimer

Förbättrar vidhäftningen av Kiilto tätskikt på våtrumsunderlag, t.ex. avjämningsmassa, betong och byggskivor. Vattenlöslig

Specialfunktioner

  • Primer för Kiilto tätskikt
  • Gul färg
  • Vattenbaserad

Användningsområde

Primer som förbättrar vidhäftningen. Används före applicering av Kiilto tätskikt.

Åtgång

1 l utspädd med vatten i förhållandet 1:1 täcker ungefär 16 m²
1 l outspädd täcker ungefär 8 m²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411512120010
3 l 6411512120034
10 l 6411512120102
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411512120010
 
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411512120034
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411512120102
 
Densitet/specifik vikt

ca 1

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 1 år.

Åtgång

1 l utspädd med vatten i förhållandet 1:1 täcker ungefär 16 m²
1 l outspädd täcker ungefär 8 m²

Torktid

1–2 tim beroende på rådande förhållanden

Blandningsförhållande

Avjämningsmassa eller betong: Utspädd med vatten 1:1
Gipsskiva: outspädd
Andra sugande skivor: Utspädd med vatten 1:1
Icke-sugande skivor: outspädd
Grov betong eller murad konstruktion: avjämna med cementbaserad Kiilto avjämningsmassa.

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l

Frostbeständighet

Fryser

Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Bruksanvisning

Avlägsna cementhud, befintlig ytbeläggning, slipdamm, lösa partiklar och fett från underlagets yta. Gör vid behov en mekanisk slipning. Applicera Kiilto Keraprimer i ett tunt skikt t.ex. med pensel eller roller. Arbetas in ordentligt i underlaget. Primerskiktet ska vara torrt innan tätskiktet appliceras. Läs Kiiltos arbetsinstruktioner för tätskiktsmontering innan arbetet påbörjas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaSundahus Svanen märkningNyckelflagga