Kiilto KeraSafe Kragmanschetter

Förtillverkade kragmanschetter för rörgenomföringar

Användningsområde

Elastiska kragmanschetter som är färdiga att använda för tätning av olika dimensioner av rörgenomföringar i tätskiktssystem.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
KeraSafe Kragmanschett Trio CC40 6411513684306
10-16 mm 6411513684153
18-34 mm 6411513684016
KeraSafe Kragmanschett DUO 18-34 mm 6411513684252
34-55 mm 6411513684207
55-75 mm 6411513684054
100-140 mm 6411513684108
Förpackningsstorlekar KeraSafe Kragmanschett Trio CC40
EAN-kod 6411513684306
 
Förpackningsstorlekar 10-16 mm
EAN-kod 6411513684153
 
Förpackningsstorlekar 18-34 mm
EAN-kod 6411513684016
 
Förpackningsstorlekar KeraSafe Kragmanschett DUO 18-34 mm
EAN-kod 6411513684252
 
Förpackningsstorlekar 34-55 mm
EAN-kod 6411513684207
 
Förpackningsstorlekar 55-75 mm
EAN-kod 6411513684054
 
Förpackningsstorlekar 100-140 mm
EAN-kod 6411513684108
 
Förvaring

Kan förvaras oöppnad, över +1 °C, torrt och skyddat mot ljus i 2 år.

Skikttjocklek

0,3 mm

Förpackningsstorlekar

10–16 mm
18–34 mm
34–55 mm
55–75 mm
100–140 mm

Typ/bindemedel

PP-fleece
PUR-gummi

Värmebeständighet, torr

-10-70 °C

Bruksanvisning

Välj kragmanschett efter rördimension.

Tätskikt för applicering med en roller:
Montera kragmanschetten i ett färskt lager av tätskikt. Applicera ett ytterligare lager av tätskikt på kragmanschetten för att säkerställa tillräcklig genomvätning.

KeraSafe/KeraSafe+ Foliesystem:
Applicera Kiilto KeraSeal eller KeraSafe Speed A + X runt rörgenomföringen och pressa fast kragmanschetten i det färska limmet.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaSundahus Svanen märkning