Kiilto KeraSafe Skarvremsa

KeraSafe Skarvremsa för tätning av skarvar vid tätskiktsmontering.

Specialfunktioner

• Vatten- och ångtät• Elastiskt

Användningsområde

Vatten- och ångtät förseglingsremsa som limmas med tätskikt. Används för skivskarvar, golv- och väggvinklar i våtzon 1 och 2 samt som skarv på KeraSafe Våtrumsfolie.
Mått: 10cm x 20m rulle.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto KeraSafe Skarvremsa 7350020480294
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe Skarvremsa
EAN-kod 7350020480294
 
Färger

Grön

Densitet/specifik vikt

ca 260g/m²

Förvaring

Svalt och torrt, skyddat mot solljus i 2 år.

Förpackningsstorlekar

10 cm x 20 m

Typ/bindemedel

Polypropylenväv, 40g/m²

Arbetsförhållanden

Rummets- och underlagets temperatur: +18-20ºC

Brottöjning

Brottöjning i längdriktning: ≥ 100%
Brottöjning i tvärriktning: ≥ 200%

Draghållfasthet

Draghållfasthet i längdriktning: ≥ 110N/15 mm
Draghållfasthet i tvärriktning: ≥ 47N/15 mm

Ånggenomgångsmotstånd

> 80 m, ca 3 320 000 sek/m

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta