Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie

Vatten- och ångtät våtrumsfolie för tätning av våtutrymmen. Lämplig för skiv- och massiva konstruktioner.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
*KAB KeraSafe Våtrumsfolie 1 x 10 m 7350020480119
*KAB KeraSafe Våtrumsfolie 1 x 2,6 m 7350020480140
1 x 30 m 7350020480126
*Kiilto KeraSafe kangas 2 x 50 m 7350020480447
*KAB KeraSafe Våtrumsfolie 1 x 200 m 7350020480454
*KAB KeraSafe Våtrumsfolie 0,66 x 30 m 7350020480430
Förpackningsstorlekar *KAB KeraSafe Våtrumsfolie 1 x 10 m
EAN-kod 7350020480119
 
Förpackningsstorlekar *KAB KeraSafe Våtrumsfolie 1 x 2,6 m
EAN-kod 7350020480140
 
Förpackningsstorlekar 1 x 30 m
EAN-kod 7350020480126
 
Förpackningsstorlekar *Kiilto KeraSafe kangas 2 x 50 m
EAN-kod 7350020480447
 
Förpackningsstorlekar *KAB KeraSafe Våtrumsfolie 1 x 200 m
EAN-kod 7350020480454
 
Förpackningsstorlekar *KAB KeraSafe Våtrumsfolie 0,66 x 30 m
EAN-kod 7350020480430
 
Färger

Grön

Densitet/specifik vikt

ca 305 g/m²

Förvaring

Svalt och torrt, skyddat mot solljus, högst 12 månader.

Skikttjocklek

ca 0,6 mm

Förpackningsstorlekar

1 x 30 m, 1 x 10 m, 1 x 2,6 m, 0,66 x 30 m, 2 x 50 m, 1 x 200 m

Sprickutjämningsförmåga

> 1,5 mm (kategori 3)

Typ/bindemedel

PE (core)
PP (fleece)

Arbetsförhållanden

Rummets- och underlagets temperatur: +18-20ºC

Brottöjning

Brottöjning i längdriktning: ≥ 100%
Brottöjning i tvärriktning: ≥ 200%

Draghållfasthet

Draghållfasthet i längdriktning: ≥ 110N/15 mm
Draghållfasthet i tvärriktning: ≥ 47N/15 mm

Ånggenomgångsmotstånd

> 80m, ca 3 320 000 sek/m

Bruksanvisning

KeraSafe Våtrumsfolie är en elastisk, vatten- och ångtät tätskiktsfolie. Vid montering av KeraSafe Våtrumsfolie måste materialet, rummet och underlaget ha en normal rumstemperatur. Rådande omständigheter såsom luftfuktighet och temperatur inverkar kraftigt på vidhäftning och torktider. Läs gällande monteringsanvisning för Kiilto KeraSafe innan arbetet påbörjas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningETALEEDBastaByggvaruSundahus Svanen märkning