Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie

Vatten- och ångtät våtrumsfolie för tätskikt i våtutrymmen. Lämplig för skiv- och massiva konstruktioner

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 10 m 6411510850001
Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 2,6 m 6411510850261
Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 30 m 6411510850308
Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 2 x 50 m 6411510850506
Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 200 m 6411510850209
Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 0,66 x 30 m 6411510850667
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 10 m
EAN-kod 6411510850001
 
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 2,6 m
EAN-kod 6411510850261
 
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 30 m
EAN-kod 6411510850308
 
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 2 x 50 m
EAN-kod 6411510850506
 
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 1 x 200 m
EAN-kod 6411510850209
 
Förpackningsstorlekar Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie 0,66 x 30 m
EAN-kod 6411510850667
 
Densitet/specifik vikt

ca 325 g/m²

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,5 mm

Förpackningsstorlekar

1 x 30 m

Sprickutjämningsförmåga

> 1,5 mm (kategori 3)

Typ/bindemedel

Elastomerfolie
PP-fleece

Fuktighet i underlaget

Skivunderlag: 8–12 % RF

Betongunderlag:
< 85 % RF vid användning av M1000 Eco
< 90 % RF vid användning av annat folielim

Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Ånggenomgångsmotstånd

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Bruksanvisning

Kiilto KeraSafe+ är en elastisk, vatten- och ångtät tätskiktsfolie. Vid montering av KeraSafe+ våtrumsfolie måste folien, rummet och underlaget ha normal rumstemperatur. Rådande omständigheter såsom luftfuktighet och temperatur påverkar väsentligt vidhäftning, torktider och eventuella dimensionsvariationer på folien. Vid montering av folien med vårt golvlim, måste ytan plattsättas inom 72 timmar efter montering.. Läs gällande monteringsanvisning innan arbetet påbörjas.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningETALEEDNyckelflagga