Kiilto KeraSeal

Vattentätt och fukthärdande en-komponentslim för tätning av skarvar och golvbrunnar. Tillhör Kiilto KeraSafe Foliesystemet.

Användningsområde

En-komponentslim för skarvlimning på KeraSafe Våtrumsfolie, limning av manschetter och KeraSafe Skarvremsa.

Åtgång

ca 30 löpmeter/0,75 l, 1 l/4 m²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
750 ml 6411512300757
Förpackningsstorlekar 750 ml
EAN-kod 6411512300757
 
Densitet/specifik vikt

ca 1 kg/l

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C, 6 månader. Öppnad förpackning förvaras upp och ned.

Åtgång

ca 30 löpmeter/0,75 l, 1 l/4 m²

Bearbetningstid

ca 45–60 min

Förpackningsstorlekar

0,75 l plastflaska

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Arbetsförhållanden

Optimal rums-, lim- och materialtemperatur +18–20 °C.
Lägsta läggningstemperatur +5 °C.

Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Applicera en lämplig mängd KeraSeal på KeraSafe med en skumroller, limspridare eller pensel så båda ytorna väts ordentligt. Pressa ihop ytorna och se till att all luft försvinner. Speciellt vid torra förhållanden och när lim appliceras på större ytor, t.ex. på en Kerabrunnsmanschett, kan den ena ytan som limmas sprayas med vatten för att påskynda härdningen. Färska limfläckar tas bort med en trasa, intorkat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaSundahus Svanen märkningNyckelflagga