Kiilto Kestopren

Lösningsmedelsbaserat lim för limning av gummi, plast, läder, textil, trä, byggskivor, laminat, keramik, glas, metall m.m. samt byggnadsprofiler.

Specialfunktioner

  • lätt att applicera med pensel
  • bra värmebeständighet 
  • fuktbeständig

Användningsområde

Lämpligt för limning av t.ex.: Byggnadsprofiler av PVC, såsom lister, trappnos, trappkanter och trappstegsbeläggningar. För limning av linoleum, korkplattor samt tätningar, laminat, fanér, gummi, läder och olika slags byggskivor. Rekommenderas inte för limning av kraftigt mjukgjord PVC- eller polyolefinplast.

Åtgång

2 m²/l (dubbelsidigt)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411511009019
5 l 6411511009057
10 l 6411511009101
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411511009019
 
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411511009057
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411511009101
 
Densitet/specifik vikt

0,85 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Rör om ordentligt före användning.

Åtgång

2 m²/l (dubbelsidigt)

Bearbetningstid

60–90 min

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Typ/bindemedel

Polykloropren- och lösningsmedelsbaserat lim

Appliceringstemperatur

+5–25 °C

Värmebeständighet, torr

-20 °C...+70 °C

Bruksanvisning

Applicera lim på båda ytorna med pensel eller en limspridare. Låt torka 10–45 minuter. När limmet känns torrt, pressas ytorna ihop ordentligt. Kiilto Kestopren vidhäfter omedelbart och uppnår sin slutliga styrka under de närmaste dygnen. Förtunning och rengöring av verktyg: Kiilto Kontaktlimsförtunning

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller mycket lättflyktiga och brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.