Kiilto Kontaktlims- förtunning

Kiilto Kontaktlimsförtunning är lämplig för rengöring av verktyg och för förtunning av lösningsmedelsbaserade kontaktlim, t.ex. Kiilto Kestopren och Kiilto Tixo.

Användningsområde

Kiilto Kontaktlimsförtunning används för förtunning av lösningsmedelsbaserade kontaktlim, borttagning av limfläckar och rengöring av ytor och verktyg. Lämplig för förtunning av t.ex. följande lim: Kestopren, Tixo, Unitex.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 l 6411512503059
750 ml 6411512503752
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411512503059
 
Förpackningsstorlekar 750 ml
EAN-kod 6411512503752
 
Densitet/specifik vikt

0,75 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 18 månader.

Appliceringstemperatur

Lägst +15 °C

Bruksanvisning

Följ bruksanvisningen för produkten som ska förtunnas. På grund av hög avdunstningshastighet av Kiilto Kontaktlimsförtunning kan vattenkondens bildas på en torr limyta (speciellt när luften är varm och fuktig). Medan förtunningen avdunstar kan temperaturen på den färska limytan sjunka under luftkondenseringspunkten. Fukten förhindrar kontaktlimning av ytorna när delarna pressas ihop.

Miljö och säkerhet

Innehåller lättflyktiga och brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.