Kiilto LF Fingraderat lättspackel

Mycket fingraderat lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Skikttjocklek max. 2 mm. Vattenlösligt.

Specialfunktioner

  • fingraderat lättspackel för finspackling
  • lättslipat, övermålningsbart, kan tapetseras
  • vägg och tak inomhus
  • max. skikttjocklek 2 mm
  • torktid 1–2 timmar/mm
  • god vidhäftning även på målade ytor

Användningsområde

Kiilto LF är ett vattenlösligt, färdigblandat, fingraderat finspackel. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 l 6411513708033
10 l 6411513708101
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411513708033
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411513708101
 
Färger

Vitaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

4 mm

Torktid

ca 1–2 t/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Max. kornstorlek

0,15 mm

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-kalkstensbaserat spackel

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten. Applicera med en stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaNyckelflagga