Kiilto Lightfix Fästmassa med lättfiller

Cementbaserad, dryg, tixotrop fästmassa för keramiska plattor. Lämplig även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • bra täckförmåga, tixotrop
  • för montering av kakel och klinker
  • för plattsättning inom- och utomhus
  • fogning: väggar 8 timmar, golv 12 timmar
  • åtgång 1,5–2,2 kg/m²

Användningsområde

Kiilto Lightfix är en tixotrop, dryg och cementbaserad fästmassa med lättfiller för montering av keramiska plattor på vinyl, kakel, klinker, betong, byggskivor samt på ytor som behandlats med Kiilto tätskikt t.ex. gipsskiva. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag (ej skivor). Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fastsatt
- vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med Kiilto Målartvätt och sköljts noggrant.
Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

Åtgång

ca 2,2 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 1,5 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
15 kg 6411512379203
Förpackningsstorlekar 15 kg
EAN-kod 6411512379203
 
Glid

Under 0,5 mm (EN 1308)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Åtgång

ca 2,2 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 1,5 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN 12002)

Blandningsförhållande

ca 6,0 l vatten / 15 kg pulver (väggar)
ca 7,0 l vatten / 15 kg pulver (golv)

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 3 timmar efter att vatten tillsatts

Ytdraghållfasthet

Över 0,5 MPa (EN 1348)

Förpackningsstorlekar

Säck på 15 kg

Frostbeständighet

Frostbeständig

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-lättfiller/kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Klassificeringar och certifikat

C1TES1 (EN12004), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under 10–15 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 15–20 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (väggplattor 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus ska plattans baksida vara täckt till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Fogning med Kiilto Kakel- och Klinkerfog kan utföras på vägg efter 8 timmar från plattsättning och på golv efter 12 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEED Svanen märkningNyckelflagga