Kiilto LM Lätt målerispackel

Lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor. Max. skikttjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagning 5 mm. Vattenlöslig.

Specialfunktioner

  • lättspackel för väggar och tak inomhus
  • bredspackling max. skikttjocklek 3 mm, ilagning max. 5 mm
  • torktid 2–3 timmar/mm
  • lämpligt för fastsättning av skarvremsa på gipsskivor
  • kan övermålas och tapetseras

Användningsområde

Kiilto LM är ett vattenlösligt, färdigblandat lättspackel. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor. Ger en lämplig yta för målning och tapetsering. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
3 l 6411512137032
10 l 6411512137100
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411512137032
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411512137100
 
Färger

Ljusgrå

Densitet/specifik vikt

1,1 g/ml

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

3 mm, ilagning 5 mm

Brandklass

A2-s1, d0 (EN 13963)

Torktid

ca 2-3 t/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Böjhållfasthet

> 320 N (EN 13963)

Max. kornstorlek

0,15 mm

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-lättfyllnadsmedel-kalkstensbaserat spackel

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LM är ett färdigblandat lättspackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten. Spacklet appliceras med en stålspackel.

Vid montering av skarvremsa, applicera spacklet i skarven och pressa sedan fast skarvremsan ordentligt i spackelmassan. Avjämna skarven genom att applicera ett andra skikt spackel med en bred stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDNyckelflagga