Kiilto M1000 ECO

Universallim för montering av vinylgolv och -plattor, linoleumgolv, gummi- och textilmattor samt PVC-fria golvbeläggningar. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare. Även för våtutrymmen.

Specialfunktioner

  • universallim för golv- och väggbeläggningar
  • vattenbaserat
  • emitterar inte 2-etylhexanol, innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare
  • lämpligt för montering av de flesta golvbeläggningarna

Användningsområde

Vattenbaserat akryldispersionslim för montering av vinylgolv och -plattor, linoleumgolv, gummimattor och textilmattor med skumrygg samt över 0,6 mm tjocka väggmattor både på porösa och icke-porösa underlag i våta och torra utrymmen. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång

4–6 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411511011012
3 l 6411511011036
10 l 6411511011104
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411511011012
 
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411511011036
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411511011104
 
Densitet/specifik vikt

1,1 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Åtgång

4–6 m²/l

Bearbetningstid

Våtlimning: 0–20 min
Sen våtlimning: 10–30 min
Häftlimning: 30-60 min

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

Akrylatsampolymer

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 85 % RF
Trä: 8–12 %

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Skarvarna i brädgolv ska slipas. Då ytskikt monteras på byggnadsskivor, följ skivtillverkarens anvisningar.

Rör om limmet vid behov före användning och applicera limmet med fintandad limspridare eller med roller. Använd våtlimningsmetoden. Tryck fast beläggningen direkt mot underlaget och gnid fast den ordentligt. Om beläggningen är stel eller ska vikas, låt limmet lufta 10–20 minuter innan ytskiktet trycks fast på underlaget. Vid montering av täta beläggningar på täta underlag, låt limmet lufta så länge som 60 minuter innan du trycker fast beläggningen på underlaget. Alternativt kan våden läggas ned i det färska limmet, lyftas upp och låta luftas 20–30 minuter. Gnid sedan fast våden noggrant på underlaget. Ta bort färska limfläckar med vatten. Intorkade limfläckar rengörs med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMOLEEDBastaSundahus Svanen märkningNyckelflagga