Kiilto Målartvätt

Ett alkaliskt rengöringsmedel för rengöring av vattentåliga ytor inom- och utomhus före målning. Lämplig t.ex. för målade väggar, keramiska plattor, plåttak och andra metallkonstruktioner samt betonggolv.

Användningsområde

Kiilto Målartvätt är ett alkaliskt, effektivt rengöringsmedel för rengöring av ytor före målning. Tar enkelt bort smuts och sot från plåttak, regnvattensystem i metall och andra byggnadsdelar i plåt. Lämplig även för borttagning av fet smuts från betong- och metallgolv, t.ex. i industrihallar, garage, bensinstationer, maskinrum och verkstäder. Utmärkt för borttagning av smuts och fett från tunga fordon och schaktmaskiner. Produkten har ingen specifik, lukt. Produkten är helt vattenlöslig och även lämplig för rengöring av oljigt fett.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411517036019
5 l 6411517036057
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411517036019
 
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411517036057
 
pH

Outspätt rengöringsmedel ca 13, utspädd ca 12

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 5 år.

Förpackningsstorlekar

1 l och 5 l plastförpackning

Typ/bindemedel

Nonjoniska tensider < 5 %

Bruksanvisning

Lösningen appliceras på ytan med en borste. Varmt vatten förbättrar slutresultatet. Om ytan är kraftigt nedsmutsad, låt lösningen dra en stund före sköljning. Skölj ordentligt med varmt vatten och låt torka före målning. Regn hjälper till att skölja bort rengöringsmedlet från plåttak och andra ytor utomhus.

Använd 0,5–2 liter lösning per m² beroende på typen av smuts och nedsmutsningsgraden.

FörtunningMålartvätt (delar)vatten (delar)
Vanlig tvätt före målning120 - 50
Plåttak och metallkonstruktioner110 - 20
Högtryckstvättar110 - 100
Oljiga ytor15 - 20
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

ByggvaruNyckelflagga