Kiilto Masa lim- och tätningsmassa

Kiilto Masa är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning och tätning av olika slags lister och profiler, byggskivor, metaller, glasfiber och olika slags plaster inom fartygs-, båt- och transportindustrin. Lämpar sig även för tätning av rörelsefogar som är utsatta för mekanisk påfrestning.

Specialfunktioner

  • NSF registrerad: Kan användas i miljöer där livsmedel hanteras.
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar
  •  Lämplig för tätning av genomföringar
  • Lämplig utomhus för tätning av takgenomföringar och fönsterplåtar.

Användningsområde

Bra vidhäftning mot olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Lösningsmedelsfritt, innehåller inga isocyanater eller ftalater. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färgerna (testa alltid före användning). Utmärkt väderbeständighet, bra motståndskraft mot UV-strålning. Bra kemikaliebeständighet. Beständig mot saltvatten. Inte lämpligt för inglasning.

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Förpackningsstorlekar
Färg
Product Code
EAN-kod
290 ml Beige T2435.926   6411512435299
290 ml Brun T2434.926   6411512434292
290 ml Ek T2436.926   6411512436296
290 ml Ljusgrå T2431.926   6411512431291
600 ml Ljusgrå T2431.933   6411512431604
290 ml Mörkgrå T2432.926   6411512432298
290 ml Röd T2437.926   6411512437293
290 ml Svart T2433.926   6411512433295
600 ml Svart T2433.933   6411512433608
290 ml Vit T2430.926   6411512430294
600 ml Vit T2430.933   6411512430607
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Beige
Product Code T2435.926
EAN-kod 6411512435299
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Brun
Product Code T2434.926
EAN-kod 6411512434292
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Ek
Product Code T2436.926
EAN-kod 6411512436296
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Ljusgrå
Product Code T2431.926
EAN-kod 6411512431291
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg Ljusgrå
Product Code T2431.933
EAN-kod 6411512431604
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Mörkgrå
Product Code T2432.926
EAN-kod 6411512432298
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Röd
Product Code T2437.926
EAN-kod 6411512437293
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Svart
Product Code T2433.926
EAN-kod 6411512433295
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg Svart
Product Code T2433.933
EAN-kod 6411512433608
 
Förpackningsstorlekar 290 ml
Färg Vit
Product Code T2430.926
EAN-kod 6411512430294
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Färg Vit
Product Code T2430.933
EAN-kod 6411512430607
 
Färger

vit, ljus grå, mörk grå, svart, brun, beige, eik, röd

Densitet/specifik vikt

ca 1,59 kg/l

Förvaring

18 månader i oöppnad förpackning (+10–25 °C)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Hårdhet

Shore A 40

Krympning

ca 2 %

Skinnbildningstid

ca 15 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

ca 1,5 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Konsistens

pasta med hög viskositet

Torktid

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Brottöjning

400 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1+40 °C

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C, +180 °C/30 min

Maximal fogrörelse

± 10 %

Skjuvhållfasthet

2.2 N/mm² (SS-SS)

Draghållfasthet

2,1 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Vid limning av stora sammanhängande ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiiltoflex Metallprimer.

Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek efter fogbredd. Applicera lim- och tätningsmassa med en manuell eller pneumatisk patronpistol och forma vid behov med en fuktad spackel. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med lacknafta eller aceton. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom lufttemperatur och -fuktighet, limmat material och materialets fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningIMONSF certifiering för kontakt med livsmedel RMRSLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga