Kiilto Max Lagningsspackel

Kiilto Max är ett färdigblandat spackel för ifyllning av stora hål och avjämning av väggar och tak i torra utrymmen. Max. 25 mm. Vattenlösligt.

Specialfunktioner

  • max. 25 mm djupa ifyllningar
  • kan slipas 2–3 timmar efter applicering, torktid 1–2 dygn

Användningsområde

Kiilto Max är ett grovt, färdigblandat spackel för ifyllning av hål i väggar och tak i torra utrymmen. Vid behov kan Kiilto Max avjämnas med ett finare spackel före målning eller tapetsering. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009. Kiilto Max kan användas för fyllning av hål i betong, puts och spackelmassor.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
400 ml 6411512011509
Förpackningsstorlekar 400 ml
EAN-kod 6411512011509
 
Färger

Grå

Densitet/specifik vikt

ca 0,9 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Skikttjocklek

Hål 25 mm (applicera vid behov två skikt)

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Förpackningsstorlekar

400 ml plasttub

Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10°C

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Kiilto Max är ett färdigblandat spackel. Spacklet appliceras med en stålspackel. Applicera två skikt i djupa hål. Lättslipat efter torkning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta