Kiilto Maxirapid Snabbt byggspackel 1–30 mm

Cementbaserat, snabbt byggspackel för avjämning av golvytor, ifyllning och reparation av håligheter samt för fallbyggnation. Kan ytbeläggas 2 timmar efter avjämning. Passar även för utomhusbruk. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  •  snabba avjämningar, fallbyggnation och   reparation av golv
  •  lämplig för utomhusbruk
  •  gångbar ca 45 minuter
  •  beläggningsbar efter 2 timmar
  •  åtgång 1,6 kg/m²/mm
   

Användningsområde

Snabbt byggspackel för avjämning av golvytor, ifyllnad och reparation av håligheter samt för fallbyggnation före helspackling och/eller golvläggning vid tjocklekar om 1–30 mm. För helspackling rekommenderar vi användning av Kiilto TopPlan DF eller Tasoflex golvavjämningsmassa. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Vid användning utomhus är minsta skikttjocklek 5 mm.
Underlaget måste vara rent, stabilt och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och dammsug ytan noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före spackling.
Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer/4 delar vatten) före golvavjämning. För skivunderlag ska ytan primas med outspädd Kiilto Start Primer före spackling. För en optimal vidhäftning utomhus på icke-absorberande underlag, rekommenderar vi att göra en häftbrygga med t.ex. Kiilto Flexfix , cementbaserad fästmassa med en slät spackel. Ej lämplig för avjämning av golv som ska målas eller täckas med en tunn golvbeläggning.

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512019208
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512019208
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader

Beläggningsbar

ca 2 timmar

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar

ca 45 min

Krympning

< 1,0 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

1–30 mm

Blandningsförhållande

ca 4,0 l vatten / 20 kg säck (fyllning och fallbyggnad)
ca 4,5 l vatten / 20 kg säck (helspackling).

Tillsättning av 20–30 % sand (kornstorlek 1–3 mm) är möjligt vid tjocka fyllningar.

Bearbetningstid

10–15 min

Ytdraghållfasthet

(> 1,5 MPa), EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

C10 (> 10 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

0,4 mm

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18+20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Blanda ner 20 kg spackelpulver i 4,0–4,5 liter kallt vatten genom kontinuerlig omrörning tills en jämn flexibel massa bildas. Applicera omedelbart på ett rengjort golv med hjälp av en stålspackel. Golvet är gångbart inom ca 45 minuter och kan beläggas efter ca 2 timmar.
Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.
I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska spacklet appliceras under tätskiktet.
Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).
Obs! Vattenmängden som används påverkar avsevärt torktiden.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaByggvaruSundahus Svanen märkningNyckelflagga