Kiilto Multiplan DF Golvavjämningsmassa 3–50 mm

Cementbaserad, fiberförstärkt golvavjämningsmassa för värmegolv. Lämplig till både el- och vattenburet värmegolv. Lämplig även för övriga avjämningsarbeten. Dammreducerad. Ca 12 liter färdig massa/säck. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  • dammreducerad, fiberförstärkt
  • planspacklingar, fallbyggnation
  • idealisk för värmegolv 
  • pumpbar
  • gångbar 1–3 timmar
  • beläggningsbar 1–2 dygn/30 mm, 3 dygn/50 mm
  • åtgång 1,7 kg/m²
  • ca 12 liter färdig massa/säck

Användningsområde

Cementbaserad, fiberarmerad golvavjämningsmassa med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser. God flytförmåga och vidhäftning. För inomhusbruk och värmegolv. Lämplig inför vanliga ytbeläggningar såsom natursten och keramiska plattor, vinyl, linoleum, kork och textil. Lämplig även för parkett, med undantag för trägolv som limmas (mosaik och stavparkett). Vi rekommenderar att du limmar mosaik och stavparkett direkt på ett stadigt underlag av betong eller plywood. Produkten är näst intill dammfri vid blandning. Betongunderlaget måste uppfylla nationella krav.

Underlaget ska vara rent och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och dammsug ytan noggrant. Underlagen ska alltid primas med Kiilto Start Primer före avjämning, se separat produktdatablad. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411512345208
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411512345208
 
pH

< 11 (lågalkalisk)

Förvaring

Oöppnad förpackning högst 1 år i torrt utrymme

Beläggningsbar

1–2 dygn / 30 mm, 3 dygn / 50 mm

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Gångbar

1–3 tim

Krympning

< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Skikttjocklek

3–50 mm

Viskositet

Flytvärde 125–135 mm, EN 12706

Blandningsförhållande

3,5-3,7 l vatten / 20 kg säck

Bearbetningstid

ca 20 min

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Typ/bindemedel

Fiber-polymer-aluminat/Portlandcement-kvartsbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Massan appliceras med en bred stålspackel. Skiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras.

Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

Lämpligt även för golv med lätt gångtrafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage.

I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet.

Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBastaByggvaruSundahus Svanen märkningNyckelflagga