Kiilto Naturlatex

Användningsområde

Kiilto Naturlatex är lämplig för limning av olika typer av läder och textil, t.ex. limning av skofoder och läder på läder.

Förpackningsstorlekar
Product Code
10 l T1260.010  
Förpackningsstorlekar 10 l
Product Code T1260.010
 
pH

10

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Öppentid

Dubbelsidig kontaktlimning 3–480 min.

Typ/bindemedel

Naturgummilatex

Bruksanvisning

Naturlatex kan appliceras en- eller dubbelsidigt. Ytan behåller sina tryckkänsliga egenskaper under en lång tid, vilket möjliggör en lång justeringstid. Förtunning och rengöring av verktyg: vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga