Kiilto NoWo Tapetlim

För uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

  • för uppsättning av non woven-tapeter
  • färdigt för användning
  • tapeten kan tas bort med Kiilto Tapetloss tapetlösningsmedel
  • mycket drygt 4–5 m²/l

Användningsområde

Avsett för uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin. Lämpligt även för förvätningsmetoden och tapeter med pappersbaksida. Ska inte användas på rena plastmaterial eller plastunderlag. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Åtgång

5–6 m²/l non woven, 3–5 m²/l tapeter med pappersbaksida och förvätningsmetoden

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411511024012
1 l 6411513028018
5 l 6411511024050
5 l 6411513028056
10 l 6411511024104
15 l 6411513028155
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411511024012
 
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411513028018
 
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411511024050
 
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411513028056
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411511024104
 
Förpackningsstorlekar 15 l
EAN-kod 6411513028155
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,05

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Åtgång

5–6 m²/l non woven, 3–5 m²/l tapeter med pappersbaksida och förvätningsmetoden

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion och modifierad stärkelse

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant.

Dimensionsstabila non woven-tapeter sväller inte på grund av fukt och behöver därför inte blötläggas. Applicera limmet på väggen med t.ex. en roller eller med tapetmaskin på tapetens baksida. Börja vid taklinjen och tryck fast tapetvåden med en styv borste eller ett vanligt tapetverktyg från mitten och ut mot kanterna för att pressa ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Torka bort överflödigt lim från skarvarna direkt t.ex. med en våt ren trasa eller svamp. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Även lämpligt för övermålningsbara dimensionsstabila tapeter och tapeter med pappersbaksida samt förvätningsmetoden. Inte lämpligt för glasfiberväv. Se till att det finns en god ventilation i rummet. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaSundahus Svanen märkningNyckelflagga