Kiilto OT Väggspackel 5–20 (40) mm

Cementbaserat, fiberförstärkt spackel med goda fyllnadsegenskaper för avjämning och lagning av väggytor i torr- och våtutrymmen. Skikttjocklek vid ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm. För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

  •  cementbaserat spackel
  •  torr- och våtutrymmen
  •  för inom- och utomhusbruk
  •  torktid 1–3 dygn
  •  ilagning 5–40 mm, bredspackling 5–20 mm
  •  åtgång 1,6 kg/m²/mm
   

Användningsområde

Kiilto OT är ett väggspackel för avjämning av massiva väggar. Den färdiga ytan kan målas eller plattsättas. Om ytan måste vara slätare, t.ex. under tätskikt, kan ytan bredspacklas med ett finare cementbaserat, våtrumsväggspackel från Kiilto eller slätas med en stålspackel.

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,6 kg

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
20 kg 6411513720202
Förpackningsstorlekar 20 kg
EAN-kod 6411513720202
 
Färger

Grå

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,6 kg

Öppentid

2–3 timmar (+18°C)

Skikttjocklek

Ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm

Torktid

ca 1–3 dygn (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Blandningsförhållande

4,8-5,2 l vatten/20 kg säck

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Max. kornstorlek

3 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-sandbaserat pulver

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Arbetsförhållanden

Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5°C

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Torra underlag ska fuktas lätt före spackling. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Strö Kiilto OT-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera spacklet med en stålspackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialCE märkningLEEDBasta Svanen märkningNyckelflagga