Kiilto Parquet Care Oil

Används på parkett- och trägolv som är behandlade med Kiilto Parquet Oil. Lämplig även för redan oljade parkett- och trägolv. Kiilto Parquet Care Oil återställer det ursprungliga, naturliga utseendet på den oljade ytan.

Specialfunktioner

  • Kiilto Parquet Care Oil för underhåll av oljade golv
  • återställer det ursprungliga, naturliga utseendet på den oljade ytan

Användningsområde

Kiilto Parquet Care Oil används på parkett- och trägolv som är behandlade med Kiilto Parquet Oil.
Kan användas som den är eller tonas med Kiilto Parquet Oil.

Åtgång

50–100 m²/l (ca 15 g/m²) beroende på träets sugförmåga

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411512535012
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411512535012
 
Färger

Färglös

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 24 månader.

Åtgång

50–100 m²/l (ca 15 g/m²) beroende på träets sugförmåga

Torktid

Tål lätt gångtrafik 12 timmar efter torkning (+20 °C/50 % RF).

Förpackningsstorlekar

1 l

Luftfuktighet

40–60 % RF

Appliceringstemperatur

+18–24 °C

Fukthalt i trä

7 ± 2 vikt-%

Bruksanvisning

Tvätta golvet noggrant med lämpligt allrengöringsmedel enligt anvisningarna. Applicera Kiilto Parquet Care Oil i ett jämnt, tunt lager på golvet med trasa eller golvvårdsmaskin med en röd rondell (eller liknande). Polera ytan med golvvårdsmaskin och en röd eller vit rondell. Ta omedelbart bort överflödig olja från ytan med golvvårdsmaskin och en röd rondell samt med en frottéhandduk fäst på rondellen. Golvet ska inte kännas klibbigt efter behandlingen. Låt torka i 12 timmar, därefter tål golvet lätt gångtrafik.

All utrustning (rondeller, handdukar) måste förvaras blöta i en tillsluten metallbehållare eller rengöras med lacknafta efter användning då det finns risk för självantändning.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Basta