Kiilto Premium extra stark limmassa

Elastiskt kraftfullt lim för trä, betong, sten och glas samt olika slags metaller och plaster. Utmärkt initialhugg. Lösningsmedelsfri, innehåller inga isocyanater. Värmebeständighet från -40 till +100 °C. Saltvattenbeständig. 1-komponent.

Specialfunktioner

  • Extrem initial vidhäftning
  •  Utmärkt värmebeständighet
  •  lägsta limningstemperatur + 1 °C
  •  fukt- och kemikaliebeständig
  •  även för fuktiga ytor
  •  lämpar sig även för utomhusbruk

Användningsområde

1-komponentslimmet Kiilto Premium är baserat på silylpolymerteknologi och har hög bindningsstyrka. Lämplig för montering och tätning inom- och utomhus. Perfekt för limningar som kräver högt initialhugg (bilar, båtar, husbilar) montering av golvsocklar och byggskivor. Materialen som ska användas måste vara fria från damm, fett och olja. Bra vidhäftning mot olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Lösningsmedelsfritt, innehåller inte isocyanater eller ftalater. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färgerna (testa alltid före användning). Utmärkt väderbeständighet, bra motståndskraft mot UV-ljus. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Beständig mot saltsvatten. Inte lämplig för inglasning.

Åtgång

8,9 x 8,9 mm triangelformad fog, ca 7,3 lpm/patron

Förpackningsstorlekar
Product Code
EAN-kod
Kiilto Premium 290 ml T2440.926   6411512440293
Förpackningsstorlekar Kiilto Premium 290 ml
Product Code T2440.926
EAN-kod 6411512440293
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,6 kg/l

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Åtgång

8,9 x 8,9 mm triangelformad fog, ca 7,3 lpm/patron

Hårdhet

Shore A 60

Krympning

ca 2 %

Skinnbildningstid

ca 10 min (23 °C, RF 50 %)

Konsistens

pasta med hög viskositet

Torktid

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Förpackningsstorlekar

290 ml

Typ/bindemedel

MS-polymer

Brottöjning

350 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Maximal fogrörelse

± 25 %

Skjuvhållfasthet

SS/SS 2 N/mm²

Draghållfasthet

2,2 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Skär av toppen på patronen och placera munstycket på plats. Kiilto Premium appliceras med en patronpistol. OBS! Tänk på produktens höga viskositet när du väljer patronpistol. Applicera i breda strängar. Säkerställ att ytorna som ska limmas eller tätas är rena före appliceringen. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med aceton eller xylen. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDByggvaru